MSZ  2364

Tisztelt Látogató !


Ez az egyszerű nevű honlap azzal az indíttatással készült, hogy a villamos biztonságtechnikai szolgáltatások szerteágazó rendszerében eligazítást adjon. A név megválasztása nem véletlen. Az Msz 2364 sz. és az MSZ HD 60364 szabványok immár jó pár éve kiszorítottak olyan, a szakmában közismert szabványokat, mint az Msz 172/1, vagy az Msz 1600/1, és meghatározóvá váltak a villamos biztonságtechnikai szolgáltatások és a villamos kivitelezés, létesítés területén. A villamos biztonságtechnikai vizsgálatok joghatályos szolgáltatások. Jogszabályi kötelezettség terhel minden tulajdonost /gyárak, üzemek, raktárak tulajdonosai, házak ingatlanok kezelői stb./ hogy a kezelésében lévő építmények villamos hálózatát beüzemeléskor és előírt időközönként felülvizsgáltatni, ellenőriztetni kell. A jelenleg hatályos jogszabályok a teljesség igénye nélkül:

14/2004. (IV.19.) FMM sz. rendelet
28/2011. (IX. 6.) BM (OTSZ) rendelet
8/1981.(XII.27.) IpM sz. rendelet (KLÉSZ)

Kós István villamos biztonságtechnikai igazságügyi szakértő


T.: +36-30-9-516-334   erintesvedelem@2364.hu erintesvedelem@2364.hu


Társ oldalaink

www.genelco.hu
www.foldelesmeres.hu
villamvedelmi-meres.hu
erintesvedelmi-meres.hu
erintesvedelem-merese.hu
érintésvédelmi kislexikon
www.60364.hu

Érintésvédelmi felülvizsgálat és mérés

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az Msz 60364 sz. szabvány [Msz 172/1.sz.szabvány] előírásai szerint készül.

A jegyzőkönyv tartalmazza a részletes mérési eredményeket:
- védővezetős hálózat "földelés" mérése,
- törpefeszültségű rendszerek mérése,
- kettős és megerősített szigetelésű berendezések minősítése.

A vizsgálatot a14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet kötelezően írja elő.

Szükség esetén aznapi kiszállás és teljesítés !

home

szerk. 2012.01.08.GKI

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv  az Msz 60364 sz.szabvány [Msz 1600.sz. szabványsorozat], valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet előírásai szerint készül.
A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

A villamos berendezést
- az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,
- a ,,C-D-E'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.


home

Szabványossági (beüzemelési, első) felülvizsgálat

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az Msz 60364 sz. szabvány előírásai szerint készül.

Minden új, vagy beüzemelés előtt álló létesítményben a villamos berendezés átadásához szükség van szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvre.


home

Villámvédelmi mérés

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet [Msz 274.sz. szabvány] előírásai szerint készül.
A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

A villámvédelmi berendezést

- ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességű építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,
- ,,C-D-E'' tűzveszélyességű építményben, szabadtéren legalább 6 évenként,

villámvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.


home

Kéziszerszámok szigetelésmérése, felülvizsgálata

A helyszínelés után a jegyzőkönyv  az Msz 60364 sz. szabvány, valamint Msz 4851.sz. szabvány előírásai szerint készül.

A vizsgálatot a 14/2004. (IV. 19.) rendelet kötelezően írja elő.

A villamos kéziszerszámok szigetelésmérése évente kötelező vizsgálat.

home

Kábel és vezetékhálózatok szigetelésmérése

A helyszínelés után a jegyzőkönyv  az Msz 60364 sz. szabvány, Msz 13207.sz.szabvány, valamint Msz 4851.sz. szabvány előírásai szerint készül.
A kábelhálózatok, vezetékhálózatok szigetelésmérése beüzemeléskor, a hálózatok létesítése után előírt kötelező vizsgálat.

home

Nagyfeszültségű, középfeszültségű érintésvédelem

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az érvényben lévő Msz 172/2.sz. és Msz 1610.sz. szabvány előírásai szerint készül.
A jegyzőkönyv tartalmazza a részletes mérési eredményeket.

home

Szakértés, tervezés

Erősáramú villamos hálózatok tervezése
Villámvédelem tervezése
Kezelési, karbantartási utasítások készítése
Energiagazdálkodási szaktanácsadás
Költségbecslés, állagfelmérés
Tűzvédelmi szabályzat készítése
Villamos biztonságtechnikai szakértői tevékenység

Erősáramú igazságügyi szakértői tevékenység

home

Gyógyászati helyiségek felülvizsgálata és mérése

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv  az Msz 60364 sz.szabvány és az MSZ 2040 sz. szabvány előírásai szerint készül.
A jegyzőkönyv tartalmazza a részletes mérési eredményeket.

A vizsgálatot az MSZ 2040 sz. szabvány és a 14/2004. (IV. 19.) rendelet kötelezően írja elő.

home

Vizsgálataink során az alábbi törvényeket, rendeleteket, szabványokat, irányelveket vesszük figyelembe:

A listában visszavont szabványok és rendeletek is szerepelnek, mert vizsgálataink során a létesítéskori
előírásokat is figyelembe vesszük
 

-1993. évi XCIII.t. a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben a
    végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelettel (módosítva)
- 1995. évi XXVIII. t. a nemzeti szabványosításról (módosította: 2001. évi CXII. t.)
- 2001. évi XC. t. a villamos energiáról
- 8/1981. (XII.27) IpM r. a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ)
- 8/1984. (VII.1) IpM r. egyes villamossági termékek ellenőrzéséről, és minősítéséről (többször módosítva)
- 35/1996. (XII.29.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ)
- 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ)

- 2/2002.(I.23.) BM r. a tűzvédelmi és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról
- 45/1997.(XII.29.) KTM r. az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről (módosítva)
- 46/1997 (XII.29.) KTM r. az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos
    építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról (többször módosítva)
- 79/1997. (XII.31.) IKIM az egyes villamossági termékek biztonsági
    követelményeiről és az azoknak való megfelelősség értékeléséről (többször módosítva)
- 8/2001. (III.30.) GKM r. a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat
- 108/2001. (XII.23.) FVM r. a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelősségének tanúsításáról
- 2/2002. (I.7.) FVM r. egyes építésügyi jogszabályok módosításáról
- 8/2002. (II.16.) GKM r. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések,
    védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
- 72/2003. (X.29.) GKM r. a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról (FAM szabályzat)
- 122/2004. (X.15.) GKM r. a villamosmű biztonsági övezetéről
- 22/2005. (XII.21.) FMM r. a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
    egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 12/2004. (IV.19.) FMM r. módosításáról

Szabványok

MSZ EN 50110-1:1999 Villamos berendezések üzemeltetése
MSZ 1585: 2001 Erősáramú üzemi szabályzat
MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás
MSZ 1600 sorozat  Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések számára.
MSZ 1600-11:1982 - Villamos kezelőterek és laboratóriumok
MSZ 1600-13:1982 - Színházak és hasonló kulturális létesítmények
MSZ 1600-14:1983 - Közterület
MSZ 1600-16:1992 - Helyhezkötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és -töltőállomások létesítése
MSZ 1610 sorozat
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára.
MSZ 1610-1:1970
MSZ 1610-2:1970
MSZ 1610-4:1970
MSZ 1610-5:1970
MSZ 1610-6:1970
MSZ 1610-7:1970
MSZ 1610-8:1970

MSZ HD 60364 sorozat szabványai: Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 2040:1995 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 2364 sorozat szabványai: Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 2364-100: 2004 - Alkalmazási terület, tárgy, és alapelvek
MSZ 2364-200: 2002 - Nemzetközi elektrotechnika szótár.
    Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 2364-300: 1995 - Általános jellemzők elemzése
MSZ 2364-410:1999+ 1 M: 2004 - Áramütés elleni védelem
MSZ 2364-442:1998 - Túlfeszültségvédelem.
    A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén.
MSZ 2364-470: 2002 - A védelmi módok alkalmazása. Általános előírások. Áramütés elleni védelmi módok.
MSZ 2364-523: 2002 - A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai
MSZ 2364-540: 1995 - Földelő berendezések és védővezetők
MSZ 2364-610:2003 - Ellenőrzés. Első ellenőrzés
MSZ 10900:1970+1M:1986
    Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések felülvizsgálata
MSZ 13207:2000 0,6/1 … 20,8/36 kV névleges feszültségű erősáramú kábelek
    és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
MSZ EN 60617 sorozat
MSZ 172-1  Érintésvédelmi szabályzat
MSZ 172-2: 1994 - 1000 V-nál nagyobb feszültségű nem közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172-3: 1973 - 1000 V-nál nagyobb feszültségű közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172-4: 1978 - 1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések
MSZ 4851 sorozat Érintésvédelmi vizsgálati módszerek
MSZ 4851-1:1988 - Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata
MSZ 4851-2:1990 - A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése
MSZ 4851-3:1989 - Védővezetős érintésvédelmi módok mérési módszerei
MSZ 4851-4:1989 - Feszültség védőkapcsolás ellenőrzése
MSZ 4851-5:1991 - Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei
MSZ 4851-6:1973 - 1000 V-nál nagyobb feszültségű,  erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai
MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
MSZ IEC 1312-1:1997 Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem
MSZ 274 sorozat Villámvédelem
MSZ 274-1:1977 - Fogalommeghatározások
MSZ 274-2:1981+1M:2001 - Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása
MSZ 274-3:1981+1M:1985 - A villámhárító berendezés műszaki követelményei
MSZ 274-4:1977 - Felülvizsgálat
MSZ 16040 sorozat Sztatikus feltöltődések
MSZ 16040-1:1973 - Fogalmak
MSZ 16040-3:1973 - Veszélyességi szintek
MSZ 16040-4:1974 - A védelem módjai

MSZ 172-1:1986+1M:1989 Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések

MSZ 1600 sorozat szabványai
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű
    erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 1600-1:1977+1M:1981 - Általános előírások
MSZ 1600-2:1979 - Poros helyiségek
MSZ 1600-3:1986 - Időszakosan nedves helyiségek
MSZ 1600-4:1980 - Nedves helyiségek
MSZ 1600-5:1980 - Marópárás helyiségek
MSZ 1600-6:1981 - Meleg helyiségek
MSZ 1600-7:1981 - Szabadterek
MSZ 1600-8:1977 - Robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek
MSZ 1600-9:1978 - Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek
MSZ 1600-10:1983 - Istállók és egyéb mezőgazdasági építmények
MSZ 1600-12:1982 - Gépjárműtárolók, gépjárműszínek és repülőgéphangárok
MSZ 1600-15:1975 - Éghető anyagból készült épületek és épületszerkezetek
MSZ 1610-3:1970 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű
    erősáramú villamos berendezések számára. Robbanásveszélyes helyiségek és szabad terek.
ME-04-115:1992 Az egyenpotenciálra-hozás hálózatának kialakítása.
ME-04-124:1979 Vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára.

home